•  

Мисија

Споделување на искуствата за сите видови на дискриминација што се случуваат кај нас и во светот.