Партиска дискриминација- Пречка за развој на демократско општество

Абрахам Линколн: “Демократијата е власт на народот, од народот и за народот”. Партиската дискриминација завзема се поголем замав во нашето општество, така што таа е навлезена во сите пори на општественото живеење и претставува пречка во развојот на ова демократско општество. Во нашето ,,демократско општество,, постои постојана селекција и дискриминација и тоа најмногу според партиска […]

Continue Reading...